crm

Bu bölüm crm ile ilgili temel bilgileri öğretmeyi amaçlar.