Ms Crm 2013

Bu bölüm MS CRM 2013 ile ilgili temel bilgileri öğretmeyi amaçlar.