Ms Crm 2015

Bu bölüm MS CRM 2015 ile ilgili temel bilgileri öğretmeyi amaçlar.